miercuri, 22 septembrie 2021

Buchet de rugăciuni pentru copii- Rugăciune pentru ocrotirea copiilor noștri


 

Doamne și Părinte, Ziditorul și Apărătorul tuturor făpturilor! Îți mulțumesc Ție pentru roadele Tale binecuvântate. Mă rog Ție din toată inima mea: așa cum ai promis să trimiți Duhul Tău Cel Sfânt tuturor celor care îl vor cere, trimite-L și copiilor acestora(N), ca să aprindă în ei adevărata frică de Dumnezeu, care este începutul înțelepciunii și pe care cine o va dobândi va avea slava veșnică. Dă-le lor să Te cunoască pe Tine, ferește-i de închinarea la idoli și de învățăturile greșite, fă ca sporind în credința mântuitoare și în evlavie Duhul acesta să fie cu ei neîncetat. Dăruiește-le inimă credincioasă, ascultătoare și smerită și înțelepciune, ca odată cu anii vieții să crească în har înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Sădește în inimile lor dragoste pentru cuvântul Tău dumnezeiesc, ca să-l asculte cu luare aminte la toate rugăciunile, ca să-i cinstească pe cei bătrâni, ca să fie neprihăniți în mișcări, feciorelnici la fire, cinstiți în cuvinte, drepți în fapte, sârguinciosi la învățătură, fericiți în îndeplinirea îndatoririlor lor, înțelepți, blânzi și binevoitori cu oamenii. Ferește-i de ispitele acestei lumi și de ademenirea desfrânării. Nu-i lăsa să cadă în necurăție și în desfrânare, ca să nu-i întristeze și pe alții. Fii apărătorului lor în toată primejdia, ca să nu-i atingă moartea năprasnică. Fă ca să nu vedem în ei necinstea și rușinea, ci să ne bucurăm de cinstea și bucuria lor și să se învrednicească de ospățul Tău în Împărăția Cerurilor și împreună cu toți sfinții să-ți aducă cinste, slavă și închinăciune prin Hristos, Dumnezeul nostru. Amin

Doamne, Iisuse Hristoase milostivește-te de copii mei(N), păzește-i cu acoperământul Tău, ferește-i de uneltirile celui rău, depărtează de la ei dușmanii, deschide urechile și ochii lor, dăruiește-le inimă smerită. Doamne, toți suntem făpturile Tale, ai milă de copii mei aceștia(N)și îndreptează-i spre pocăință. Doamne, mântuiește pe copii mei(N) și luminează-le mintea cu lumina înțelepciunii evanghelice, îndreptează-i pe calea poruncilor Tale și învață-i, Mântuitorule, să facă voia Ta, că Tu ești Dumnezeul nostru.

Doamne! Ziditorul tuturor în mare mila Ta m-ai învrednicit să fiu mamă, din bunătatea Ta mi-ai dăruit copii. De aceea îndrăznesc să Te rog, că ei sunt copii Tăi! Tu le-ai dat viață și suflet nemuritor, iar prin botez le-ai dat viață veșnică, i-ai înfiat și i-ai primit în Biserica Ta. Doamne! Dă-le ca să rămână în această stare binecuvântată până la sfârșitul vieții.

Învrednicește-i de Tainele Tale,  sfințește-i cu adevărul Tău, ca prin ei să se preamărească numele Tău. Trimite-mi ajutorul Tău binecuvântat în educarea lor pentru slava numelui Tău și pentru folosul aproapelui. Dă-mi pentru aceasta răbdare și putere, învață-mă să sădesc în ei înțelepciunea adevărată și frica Ta, ca să Te iubească din tot sufletul lor și din tot cugetul lor și toată viața să asculte de cuvintele Tale! Amin.

Doamne, milostive Iisuse Hristoase, Ție iți încredințăm copii noștri, pe care Tu ni i-ai dat. Te rugăm Doamne, îndrumă-i pe cărările Tale. Ferește-i de păcate, de răutate și de mândrie și să nu se atingă de ei nimic din ceea ce nu-ți este plăcut, ci dăruiește-le credință, iubire și nădejde ca să se facă vase alese ale Duhului Sfânt și ca să fie viața lor sfântă și curată înaintea lui Dumnezeu. Binecuvântează-i ca în toate clipele vieții lor să împlinească voia Ta, pentru ca Tu, Doamne să fii alături de ei împreună cu Duhul Sfânt. Doamne, învață-i să se roage, ca rugăciunea lor să le fie sprijin, bucurie în necazuri, mângâiere în viață, iar noi, părinții, să ne mântuim prin ea. Îngerii Tăi să-i ocrotească, să fie copii noștrii săritori la necazurile oamenilor și să împlinească poruncile Tale. Iar dacă vor greși, învrednicește-i, Doamne, să se căiască, iar Tu, din mare mila Ta, iartă-i.

Când se vor despărți de această lume, să-i primești în Împărăția Ta. Pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și Pururea Fecioarei Maria și ale Sfinților( se enumeră toți sfinții care sunt ocrotitorii familiei), Doamne, miluiește-ne, căci preaslăvit ești împreună cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfantul și de viață Dătătorul Tău Duh, acum și Pururea și în vecii vecilor. Amin.

4 comentarii: